Terms of sale Alienor Lutherie
Aceste conditii generale de vânzare guverneaza toate relatiile dintre societatea Alienor Lutherie ( S.A.R.L. cu capital de 8000 euro, al carui sediu se afla pe 4 Rue de Madrid, 75008 Paris, Franta, înregistrata la registrul comertului si a societatilor din Paris, n) 333 353 548), si clientii sai.  
Înainte de orice tranzactie, clientul recunoaste ce a luat cunostinta si declara în mod expres ca le accepta când face click pe butonul  «Accept ».

I - Conditii particulare de vânzare :
Clientul recunoaste ca a luat cunostinta, în momentul comenzii, de conditiile particulare de vânzare enumerate pe ecran (nume, pret, componente, greutate, cantitate, caracteristici ale produsului, pretul prestarilor si limitarea anumitor categorii de produse) si declara în mod expres ca le accepta fara rezerve. Facerea comenzii si confirmarea ei de catre client, materializeaza acceptarea completa a conditiilor particulare de vânzare, care se aplica numai la comanda.

II - Fise produse :
Fotografiile ilustrând produsele nu sunt parte din contract. În cazul în care apar erori, în nici un caz responsabilitatea Alienor Lutheriei nu va fi angajata.
Textele care însotesc aceste fotografii sunt reproducerea informatiilor care figureaza pe ambalaj si nu pot în nici un caz angaja responsabilitatea Alienor Lutheriei.

III - Identifiant si parola :
La prima comanda facuta, pentru a personaliza cadrul fiecarui client, un identifiant si o parola trebuiesc introduse de catre acesta. O verificare de unicitate a identificatorului este apoi efectuata de catre sistem.
În cazul uitarii parolei, clientul da click pe linia « Parola uitata?» si sistemul i-l va trimite automat prin E-mail. Aceasta parola nu foloseste în nici un caz pentru a efectua vreo plata.

IV - Comanda :
Clientul face comanda dând click pe butonul «+» . Comanda  face obiectul unui récapitulativ, reluând toate elementele pe care clientul le confirma dând click pe butonul  «Validat si Platit » în bara de meniu.
Sistemele de înregistrare automata ale Alienor Lutheriei sunt considerate dovada valabila pentru natura, continutul si data comenzii.
Toate comenzile superioare a 600€ (costul TTC), cu excluderea tuturor celorlalte modalitati de comanda,  vor fi supuse cerintei de a trimite la Alienor Lutherie pagina imprimata a bonului de comanda ce figureaza pe ecran, semnate în mod corespunzator de catre client. Aceste conditii generale de vânzare, imprimate pe hârtie si semnate în mod corespunzator, vor fi atasate bonului de comanda. În caz contrar, toate comenzile superioare a acestei valori, nu vor fi luate în consideratie si nu vor fi din punct de vedere legal valabile.

V - Confirmarea comenzii :
Alienor Lutherie confirma acceptarea comenzii clientului dupa una din mijloacele urmatoare, la alegerea sa: e-mail, telefon, fax sau scrisoare. Vânzarea nu va fi realizata decât dupa confirmarea comenzii de catre Alienor Lutherie. 
Alienor Lutherie îsi rezerva dreptul de a nu confirma o comanda, indiferent de motiv, acestea fiind în special cele legate de furnizarea produselor, o problema cu privire la comanda primita (ex.: document ilizibil), o comanda anormala sau o problema previzibila cu privire la livrare. Alienor Lutherie va informa clientul prin orice mijloace.
Orice comanda noua nu va putea fi onorata decât dupa plata de catre client a sumei datorate pentru comanda precedenta.

VI - Punerea la dispozitie a comenzilor: Locul de punere la dispozitie a marfurilor sunt ales de client în momentul comandarii.
Clientul care constata produse deteriorate sau în lipsa poate depune reclamatie la Serviciul Relatii Clienti prin e-mail: info@alienorlutherie.com sau prin scrisoare la  la adresa 4 Rue de Madrid, 75008 Paris sub 5 zile.
Toate evenimentele, de orice natura ar fi, dincolo de vointa Alienor Lutheriei, cum sunt cele de forta majora, sinistre, greve, decizii administrative sau oprirea transportului, care tind a întârzia, a împiedica sau a face exorbitanta executarea furnizarii, constitue, prin acord expres, o cauza pentru suspendarea sau încetarea obligatiilor Alienor Lutheriei în voie, fara compensatii fata de client daca evenimentul se prelungeste dincolo de o luna. Dar daca Alienor Lutherie nu este în masura sa respecte termenul, clientul este anuntat prin orice mijloace, inclusiv e-mail, telefon, fax ...
Clientul poate solicita restituirea sumelor de bani platite daca Alienor Lutherie nu este în masura sa furnizeze un produs de un pret si o calitate echivalenta a celui comandat. Alienor Lutherie se angajeaza sa ramburseze clientul în termen de cinsprezece zile de la data primirii cererii. Atunci când livrarea marfurilor clientului nu este posibila din cauza lui, Alienor Lutherie îsi rezerva posibilitatea de a lui percepe o taxa pentru costurile de preparare de 20 euro TTC.

VII - Pretul si plata :
Pretul facturat clientului este pretul indicat pe confirmarea comenzii de catre Alienor Lutherie. Reglarea produselor si a serviciilor se face prin carte bancare (card) într-o structura securizata, sau prin trimiterea unui cec.
Debitarea cartii bancare a clientului se va efectua în euro 1 zi dupa acceptarea comenzii de catre Alienor Lutherie.
Alienor Lutherie ramâne proprietarul produsului pâna la plata integrala a pretului de catre client.

VIII - Termenul limita de retragere :
Conform legii din 6 ianuarie 1988, clientul dispune de un termen limita de retragere de sapte zile dupa preluarea bunurior pentru a returna pe cheltuiala proprie orice produs la Alienor Lutherie pentru schimb sau rambursare, fara penalitati, la adresa Alienor Lutherie, 4 rue de Madrid, 75008 Paris. În cazul nerespectarii de catre Alienor Lutherie a obligatiei de confirmare a comenzii, termenul limita de retragere este extinsa la 3 luni, începând cu ziua receptionarii bunurilor de catre client. Daca, în termenul de trei luni, confirmarea prin e-mail este trimisa si consumatorul recunoaste, termenul de sapte zile lucratoare începe de la primirea confirmarii.    
În caz de exercitare a dreptului de retragereAlienor Lutherie are obligatia de a rambursa sumele platite de client, fara nici o taxa. Rambursarea se face într-un termen de maxim 30 de zile.

IX - Garantie :
Clientul beneficiaza de garantia legala a defectelor ascunse pe produsele vândute. 

X - Clauza de reziliere :
În cazul în care plata sumelor datorate de catre client nu sunt onorate, Alienor Lutherie poate suspenda automat si imediat validitatea ID-ului clientului.

XI - Serviciul Relatii Clienti :
Pentru orice dificultati, clientul poate trimite un e-mail la info@alienorlutherie.com sau o  scrisoare pe adresa Alienor Lutherie 4 Rue de Madrid, 75008 Paris.

XII - Date personale :
Fisierele personale ale Alienor Lutherie suntdeclarate la Comisia Nationala de Informatica si Libertati (CNIL, N° 804309). Clientul beneficiaza de un drept de acces, de rectificare sau de opozitie ale datelor colectate care pot si coresctate în rubrica «Datele mele » sau prin curier la adresa Alienor Lutherie 4 Rue de Madrid, 75008 Paris.
Clientul poate primii oferte comerciale prin e-mail de la alte companii, cu exceptia cazului în care clientul se opune, bifând casuta corespunzatoare de la rubrica « Informatiile dvs. personale ».

XIII - Proprietate intelectuala:
Conectându-se pe site-ul Internet creat de catre Alienor Lutherie, care este titularul  tuturor drepturilor de proprietate intelectuala, clientul are interdictia de a copia sau descarca tot sa parti din continut, fara autorizatia prealabila  si expres al Alienor Lutheriei.

XIV - Legea :
Aceste conditii generale de vânzare sunt supuse legilor franceze.